Billedresultat for forældre tegning

 

Forældreansvarspolitik i Kastaniegården

 

Når forældre henter og afleverer børnene i Kastaniegården, har forældrene ansvaret for børnene. Kastaniegården har ansvaret fra det øjeblik hvor der siges farvel om morgenen og til der siges goddag igen ved afhentningen.

 

Ved forældrearragementer både i og udenfor institutionen er det forældrene der har det overordnede ansvar for deres eget barn.

Ved særlige tilfælde, f.eks. hvis barnet har andre pårørende med, som personalet vurderer ikke kan tage det fulde ansvar for barnet – går personalet selvfølgelig ind og tager det overordnede ansvar.