Kastaniegårdens sygdomspolitik

 

Kastaniegården har opstillet følgende retningslinier ved barns sygdom:

 

 • Vores udgangspunkt i institutionen er, at barnets behov altid skal komme i første række.

 • Syge børn kan ikke være i institutionen og må således hentes hjem, dvs. når barnets almen tilstand er dårlig.

 • Barnets sundhed og sygdom skal ses, som et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

 • Børnene skal kunne følge institutionens normale hverdag, således med frisk luft hver dag.

 • Personalet er ikke uddannnet til at behandle syge børn med medicin. Derfor giver vi kun medicin til kronisk syge børn, og kun hvis der foreligger en skriftlig anvisning fra egen læge eller special læge, som skal indeholde konkret anvisning af dosering hvornår medicinen skal gives m.m.

 • Ved tvivl tager vi udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinier.

Hvad er barnets almene tilstand?

Kastaniegårdens sygdomspolitik tager sit udgangspunkt i barnets almene tilstand. Når vi skal vurdere om et barn skal hjemsendes, er det barnets almene tilstand, der er grundlaget.

Ved almene tilstand forstår vi barnets fysiske og psykiske velbefindende betragtet som en helhed.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at hvert enkelt barn har sin egen normale almene tilstand.

Hvordan vurderer vi den almene tilstand?

Når vi skal vurdere børnenes almene tilstand og de ændringer der måtte være, set i fht. det normale, lægger vi vægt på en eller flere af følgende:

 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn.

 • Barnet kræver en voksen for sig selv.

 • Barnet ændrer spisevaner.

 • Barnet opfører sig anderledes end normalt.

 • Barnet har feber.

 • Barnet er vedvarende ked af det, ulykkeligt eller på anden måde ude af psykisk balance.

 • Barnet kan ikke følge den daglige rytme, f.eks. ikke være ude.