Feriepasning på dage med behovsåbent!

                                  

Dage med behovsåbent

 

I Kolding Kommune er det politisk bestemt, at der i visse perioder af året, kun er en daginstitution i et nærmere afgrænset område, der holder åbent.

Det kaldes behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud f.eks. på grund af arbejde.

 

Her hos os betyder det, at det er Børnegården Vester Nebel, Børnehuset Ådalen, Børnehaven Sønderled, Bramdrup Børnehave og Daginstitution Kastaniegården der samarbejder i disse perioder med behovsåbent. Ledelsen i de 5 institutioner har på skift ansvaret for planlægningen 1 år af gangen.

 

Behovspasningen foregår i sommerferien i Børnegården Vester Nebel og i de andre perioder i Daginstitutionen Kastaniegården. Der vil som hovedregel følge personale med fra alle 5 institutioner, dog ikke i den fulde åbningstid.

 

Dage med behovsåbent i Kastaniegården:

  • De 3 dage før påske

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

  • Uge 28, 29 + 30

  • Dagene mellem jul og nytår

 

Dage hvor der er helt lukket (hvor der IKKE tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag 5. juni

  • Juleaftensdag 24. december

 

I alle 5 institutioner vil vi i god tid inden ferieperioderne, bede forældrene om en tilkendegivelse af, om ens barn afholder fridage/ferie, eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår på MITKolding eller som opslag i institutionerne.

 

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. 1 uge inden ferieperioden, for at høre om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

 

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Rammer vi så præcist som muligt, frigiver det ressourcer i de perioder, hvor vi er fuldtallige i egne institutioner. Det er også grunden til, at vi beder om et ca. komme/gå tidspunkt, så vi kan sætte personale på der matcher antallet af børn.

 

Vi beder Jer desuden om, at hvis I på trods af tilmelding ikke har behov alligevel, ringer afbud senest om morgenen. Så har den ansvarlige leder mulighed for at tilpasse personaleantallet. Telefonnummer til Kastaniegården og procedure i øvrigt, samt hvad det enkelte barn skal medbringe i ferieperioderne meldes ud til tilmeldte børn.

 

Med venlig hilsen

Ledelsen i Børnegården Vester Nebel, Børnehuset Ådalen, Børnehaven Sønderled, Bramdrup Børnehave og Daginstitution Kastaniegården