Skolestart

                                

Sammenhængen mellem dagtilbud og skole er uhyre vigtigt for børnenes trivsel og udvikling den første tid i Glidenden overgang og skole.

Kastaniegården samarbejde med Bramdrup Skole om netop denne sammenhæng og samarbejdet omkring Glidende Overgang, så det for børnene er det, det bliver - en glidende overgang, hvor børnene er forberedte på det der skal ske og kan føle de mestre de krav, som skolen og SFO stiller til dem.

I Kastaniegården arbejder vi med Skolegruppe eller Storbørnsgruppe fra januar det år børnene skal i skole og til de skal afsted 31/3.

Der kan være forskellig intensitet alt efter hvor mange børn der skal af sted i skole og børnesammensætningen i gruppen.

I kan læse mere om samarbejdet med glidende overgang og rammerne for dette samarbejde, under fanen Samarbejde øverst på denne side.