Traditioner/Årsplan

                                          

På Kastaniegården arbejder vi vekslende mellem at tage udgangspunkt i, hvad vi ser er  børnenes behov, samt planlagte aktiviteter.

Mange af aktiviteterne er planlagt ud fra årets gang,- årstidernes skiften, samt de traditioner der dertil hører.

Vi finder at skiftene i løbet af året giver rig mulighed for at skabe rammer der kan udvikle børnene i forhold til de vedtagne læreplanstemaer. (Se afdelingernes læreplaner under fanen "Om institutionen".)

Eksempel på hvordan vi integrerer årstiderne i det daglige læreplans arbejde:

- Vi afholder morgensang hver morgen for hele institutionen. Her kombinerer vi årtidsbestemte sange (eks:"På loftet sidder nissen...") med mulighed for at udvikle både sproglige ( rytme, ord, melodi), personlige (der er måske nogen der står frem og spiller rollen som nissen),  samt sociale kompetencer (vi er rigtig mange samlet i et rum og det giver øvelse ,i at forstå hvilke rammer og adfærd det kræver at kunne agere i samværet med mange).

Derudover vil vi gerne formidle en kultur der varetager de traditioner der er forbundet med de forskellige årstider.

Vi arbejder med vinter/fastelavn.

Forår/påske.

Sommeren/udeliv og fælles udflugt for hele huset, samt forældre der har lyst! Derudover er perioden selvfølgelig præget af ferieafholdelse.

Efterår/høst/indsamling/projekter/halloween. Samt endnu en fællesudflugt for hele huset.

Vinter/jul/pynt/gaver/mørke/lys/glæde.

De væsentligste aktiviteter/ture kan ses i nemkalenderen, når I har adgang til barnets  side på nemintra.