Forældresamtaler

På Kastaniegården ønsker vi at sætte fokus på formidlingen af barnets trivsel og udvikling til jer forældre. Derfor anser vi selvfølgelig den daglige snak i afleverings,- og afhentningssituationer for vigtige, men det kan være svært at "nå" det hele i en travl hverdag. Derfor inviterer vi til samtaler i løbet af tiden barnet går i institutionen, hvor der er plads til at uddybe hvordan vi hver især, ser barnet trives og udvikles.

  • Vi inviterer til opstartssamtale, gerne 1 måned før barnets start i vuggestue.
  • Vi inviterer til en 3 måneders samtale omhandlende opstart og trivsel i vuggestuen.
  • Vi inviterer til en samtale når barnet er ca 2,6. Her beskrives trivsel og udvikling, herunder samarbejdspunkter til en kommende børnehavetid.
  • Vi inviterer til en samtale, når barnet er fyldt 4 år, med henblik på at beskrive trivsel og udvikling, samt samarbejdspunkter til det sidste år inden glidende overgang til SFO og skole.

Derudover er det altid muligt at bede om en samtale, hvis der er behov for dette.

Der afsættes en halv time til hver samtale.