Forældresamarbejde

                                  

Et godt forældresamarbejde vægtes meget højt i Daginstitutionen Kastaniegården.

Samarbejdet omkring jeres barn vil være til stor gavn for både jeres barn, jer og os. Gennem et godt samarbejde vil vi kunne give jeres børn de bedste muligheder og sikre de bedste forudsætninger for en god udvikling. Sammen og i dialog med hinanden, vil vi hver især kunne støtte op omkring netop det jeres barn har brug for.

Vi ønsker at alle forældre i Daginstitutionen Kastaniegården har en oplevelse af at blive mødt og forstået i dagligdagen i vores hus. 

Når hverdagen er travl og fyldt med dejlige børn og forældre, kan det nogle gange være svært at finde et tidspunkt hvor pædagogen og forældrene har tid til at dele det der er på hjertet. Men du skal blot sige til pædagogen, at du har brug for en snak og der vil hurtigst muligt bliver skabt kontakt enten på telefon eller i kan aftale et møde i institutionen.

I er selvfølgelig også altid velkomne til at tage kontakt til ledelsen eller stikke hovedet ind på kontoret, hvis I har brug for en snak, opklarende spørgsmål eller underen.