Retningslinjer for børn med øjenbetændelse i Kolding Kommune

                              

 

Kolding 30/4-2019

Instruks for behandling af øjenbetændelse i Kolding kommune

Børn med øjenbetændelse der må komme i institutionen:

  • • Langt de fleste tilfælde af øjenbetændelse er virus og kræver ikke behandling.
  • • Ofte ses let rødme og gule klatter i øjnene især efter søvn.
  • • Disse børn må komme i institution og skal ikke ses af læge.

Børn med øjenbetændelse der skal ses af læge:

  • • Hvis der er stærkt pusflåd fra øjet.
  • • Hvis der er tydelig lysskyhed.
  • • Hvis der er påvirket almentilstand eller feber.
  • • Børn der behandles med antibiotika, må efter 2 døgn og symptomfrihed igen komme i institution.

Behandling af øjenbetændelse: Chloramfenikol foretrækkes frem for fucithalmic grundet resistens mod fucithalmic.

Kolding og Omegns Lægeklynge