Fagprofessionelle samarbejdspartnere.

I hverdagen samarbejder vi hovedsageligt med:

  • Dagplejen i Kolding Kommune
  • Bramdrup Skole (primært)
  • PPR Pædagogisk - Psykologisk - Rådgivning ( som består af tale/hørekonsulenter, børnepsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og tosprogskonsulenter)
  • Familieafdelingen
  • Stadsforvaltningen
  • Kolding Sygehus
  • Børne- og Uddannelsesforvaltningen