Daginstitutionen Kastaniegården

Kastaniegården ligger i natursmukke omgivelser i Bramdrupdam, på en nedlagt 4-længet gård. Vi hører til i 2 af længerne og har en dejlig gårdsplads med et Kastanjetræ i midten.

Kastaniegården startede i som børnehave i 1987 og har gennem de sidste 31 år gennemgået forskellige strukturelle forandringer.

I dag er Kastaniegården sammensat således, at vi pt. kan rummer:

  • 50 børnehavebørn i alderen 3 - 6 år
  • 20 vuggestuebørn i alderen 0 - 3 år
  • 10 gæstehusbørn fra Dagplejen i alderen 0 - 3 år.

Børnehaven hører primært til i den ene længe og er opdelt i 2 aldersblandede stuer, samt en Storbørnsgruppe fra januar til april for de kommende skolebørn.

Vuggestuen hører til i den anden længe sammen med gæstehuset og er en aldersblandet gruppe. Gæstehuset er et tilbud til forældre med børn i Dagplejen i Bramdrupdam - hvor dagplejeren enten er syg, holder ferie eller er på kursus.

Selvom Kastaniegården er delt op i en vuggestue/gæstehusafdeling og en børnehaveafdeling er disse bygget sammen via vores dejlige store fællesrum og vi har rigtig mange aktiviteter på tværs af afdelingerne.

Desuden har vi en dejlig stor og spændende legeplads, som vi gør stor brug af, ligesom nærområdet rummer søer, stier, krat og "skove".