Læringsledelse

                                          

Program for Læringsledelse

Skoler og dagtilbud i Kolding er med i Europas største udviklingsprogram "Program for Læringsledelse".

Alle børn fra 0 - 18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram "Program for Læringsledelse", som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetence løft.

Programmet foregår i et tæt samarbejde mellem skoler, dagtilbud, PPR og er indledt i Kolding i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af alle børn fra 4 år og opefter, forældre, lærere, pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for kommunen og for de enkelte dagtilbud og skoler om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til og hvad vi bør arbejde videre med.

Datagrundlager giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i 2017 og 2019, så det er muligt ved programmets afslutning at dokumentere fremskridt - og ikke mindst, hvad der er lykkedes.