Funktioner for socialrådgiver i dagtilbud.

Dagtilbud og skolerådgiver funktion:

 • Tilbyde individuel rådgivning til lærere, pædagoger og ledelse ift. konkrete børn og unge der er sociale bekymringer for - Deltage fast i tværs møder og andre tværfaglige fora på skolen / daginstitutionen, hvor børn / unge der er bekymring for drøftes.
 • Indgå i en fast arbejdsgang vedr. underretninger til Familierådgivningen
 • Indgå i skolens arbejdsgang vedr. håndtering af elever med bekymrende og ulovligt fravær
 • Deltagelse i udarbejdelse af oplæg til forældremøder omkring specifikke problemstillinger
 • Deltage i skolerne / daginstitutionernes udarbejdelse af retningslinjer i håndtering af mobning, børn i sorg m.v.
 • Rådgivning, vejledning og konsulentbistand til forældre, børn og unge eller formidling af kontakt til andre myndigheder
 • Rådgivning til børn / unge og forældrene, hvor problemet er så afgrænset, at der ikke er behov for en børnefaglig undersøgelse af barnets og familiens behov
 • Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.
 • Tilbud om forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien, hvor det vurderes at være behov for det
 • Mulighed for, som led i det forebyggende arbejde, at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Formidling til erhvervelse af fritidspas
 • Varetage opsøgende arbejde i samarbejde med skolen / daginstitutionen/dagplejen ved f.eks. hjemmebesøg ved bekymrende fravær eller bekymring omkring f.eks. manglende madpakker og forholdene i hjemmet mere generelt
 • Tilbyde grupperådgivningsforløb til en gruppe af børn / unge med lignende vanskeligheder, f.eks. i forhold til skilsmisse, mobning eller lignende
 • Afholde Familierådslagning
 • Tilbyde deltagelse i forældresamtaler
 • Være en fast del af skolens ressourcecenter
 • Undervisning og oplæg på skoler omkring misbrug
 • Tilbyde Cool Kids forløb