Baderegler

                                      

Ansvar:

Institutionslederen har ansvaret for, at badning foregår på betryggende vis.

 

Særligt ansvar:

Der påhviler derudover et særligt ansvar på ansatte, der har børn i deres varetægt i det daglige.

 

For at kunne leve op til dette ansvar i forbindelse med badning med børn skal der udarbejdes klare skriftlige retningslinjer, der er tilpasset børnene i den enkelte institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin. Institutionens daglige leder sørger for, at medarbejderne følger retningslinjerne.

 

Følgende punkter skal følges ved udarbejdelse af lokale retningslinjer:

 • Mindst en af de medfølgende voksne skal kunne førstehjælp

 • Hvis der er tale om badning – og ikke sopning – skal mindst en af de voksne have godkendt svømmesikkerhedsprøve.

 • De skal nøje have kendskab til de retningslinjer, der er gældende for badning i den pågældende institution

 • De skal hjemmefra have gennemtænkt en ”beredskabsplan” inden besøget på stranden, således at de er forberedt, hvis der skulle ske noget uforudset

 • Forældrenes skriftlige tilladelse skal indhentes inden badning

 • Sæt grænser for det maksimale antal børn der må være i vandet på samme tid.

 • Det maksimale antal børn pr. medfølgende voksne

 

Praktiske forhold

 • Lav klare aftaler med børnene inden turen til stranden

  • Hvor må vi bade

  • Hvor langt må vi gå ud (f.eks. til knæene)

 

 • Kontroller bund- og strømforhold inden badningen tillades den pågældende dag

 • Der må ikke anvendes badedyr, badebolde og andet oppusteligt legetøj

 • Der skal medbringes mobiltelefon og pædagogerne skal kende strandens nøjagtige adresse.

 

Opsyn under badningen:

 • Pædagogerne placering

  • Altid en på land i strandkanten, her har man det bedste overblik

  • Mindst en der står i vandet og angiver den yderste grænse for badeområdet

  • Øvrige medfølgende voksne kan deltage aktivt i badningen sammen med børnene

 • Tæl børnenes ofte – både på land og i vand

 • Begræns badetiden, så ingen kommer til at fryse

 • Medbring en fløjte, da det kan være svært at få børne opmærksomhed ved højt støjniveau

 • Benyt evt. ens caps eller t-shirts med tydelig farve, så børnene er lettere at holde øje med.

Bilag