Program for læringsledelse

 

Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”

 

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

 

Programmet omfatter dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Programmet blev på dagtilbudsområdet indledt i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af de ældste børnehavebørn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere. Besvarelserne blev analyseret i samarbejde med Århus Universitet.

 

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for det samlede Børneområde i Kolding Kommune og for de enkelte dagtilbud. Profilerne giver et billede af status på børnenes læring og trivsel, medarbejdernes pædagogiske indsats og trivsel, ledelsens indsatser og forældrenes tilfredshed og oplevelse af deres barns dagtilbud. Profilerne giver viden om, hvad der lykkes i det pædagogiske arbejde og hvor der kan være behov for udvikling.

 

Datagrundlaget danner udgangspunkt for at lære af de områder, hvor den pædagogiske indsats virker godt og for at identificere de områder, hvor man med fordel kan iværksætte et kompetenceløft.

 

Spørgeskemaundersøgelsen gentages i efteråret 2017 og efteråret 2019, det giver mulighed for løbende at følge udviklingen i dagtilbuddene.

 

Læs mere på www.laeringsledelse.dk  

 

Overordnede resultater fra hele Kolding Kommune 

Børn 

Kontaktpædagog

 

Forældre

 

 

 

 

 

 

 

Resultater for Kastaniegården.

 

 Børn - 500 point

 

 

 

  Kontaktpædagog - 500 point

 

 

  Forældre - 500 point

 

 Kære forældre og andre interessenter.

Resultaterne for den kortlægning der blev lavet i september 2016 er nu tilgængelige.

Det er med stor tilfredshed at vi ser at det pædagogiske arbejde der udføres på Kastaniegården, er medvirkende til det flotte facit. Generelt ligger vi over gennemsnittet i forhold til det samlede resultat i kommunen. Det er med stor glæde vi ser det pædagogiske arbejde lykkes i  "relationen mellem barn/barn og barn/voksen" , da forskning viser at denne er en forudsætning for børns udvikling, læring og trivsel.

Ud fra kortlægningen, er vi blevet opmærksomme på at vi skal arbejde mere fokuseret med at udvikle børnenes sproglige kompetencer, herunder genkendelsen af bogstaver, tal og geometriske figurer.

Vi ser frem til den nye kortlægning der laves i september 2017 og forventer at den fokuserede indsats på området afspejler sig i resultatet.

Sideløbende er vi opmærksomme på ,vigtigheden i at fastholde det gode relations-arbejde.Dorte Jørgensen

Dagtilbudsleder.